فرآوری قالب به پردازش ابزارهای شکل دهی و بلنک سازی، علاوه بر قالب برشی و قالب برش اشاره دارد.
افزایش مقاومت در برابر خوردگی کاربیدهای سیمانی برای صنایع شیمیایی، نفت و گاز، صنایع غذایی و...
صنعت 3C به مواد بادوام و قابل اعتماد در ساخت و نصب...
زیرا ایمنی فرآیند امری ضروری در پزشکی است...
افزایش قیمت کالاها، تقاضاهای بالاتر برای قابلیت اطمینان فرآیند و محصولات پیچیده تر...
ماشین‌کاری ایمن‌تر، کارآمدتر و سریع‌تر کامپوزیت‌ها در صنعت هوافضا یک عامل کلیدی...