Superalloy refers to a class of metal materials based on iron, nickel and cobalt, which...
The grade of high temperature carbide is represented by combining letters and Arabic numerals. According...
سوراخ کردن مواد سخت می تواند برای مته کاری دشوار باشد. این می تواند ...
آسیاب انتهایی کاربید یک ابزار برش بسیار سریع است. این کاترها از ...
در پردازش مکانیکی، پردازش سوراخ حدود 1/5 از کل پردازش آن را تشکیل می دهد و حفاری ...
چرخ دنده یک قطعه یدکی پرکاربرد در زندگی است، خواه حمل و نقل هوایی، حمل و نقل، اتومبیل و ...
ماشینکاری با سوراخ عمیق پیچیده روز به روز چالش برانگیزتر می شود. قطعات اغلب به ویژگی های اضافی مانند ...
کاربید سیمانی چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ تعریف کاربید سیمانی یک ماده مرکب ...
فرآیند ماشینکاری یک موضوع تحقیقاتی بسیار مورد توجه است زیرا یک فرآیند مرتبط است ...
پس از انتخاب انواع آلیاژها برای مواد فرآوری شده مختلف، برند نیز باید...