precise mould3
precise mould4
precise mould2

မှိုပြုပြင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရိတ်ခြင်းမှိုနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းမှိုများအပြင် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလွတ်ပြုလုပ်သည့် ကိရိယာများကို ပြုပြင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

Die processing technology includes: cutting die, blanking die, compound die, extrusion die, four slide die, progressive die, stamping die, die cutting die, etc.

×

 

ဟယ်လို!

WhatsApp တွင် ချတ်လုပ်ရန် အောက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထဲမှ တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။

×