Gia công khuôn mẫu đề cập đến quá trình xử lý các công cụ tạo hình và trống, ngoài khuôn cắt và khuôn cắt.
Tăng khả năng chống ăn mòn của cacbua xi măng cho các ngành công nghiệp hóa chất, dầu khí, chế biến thực phẩm và ...
Ngành công nghiệp 3C đòi hỏi một vật liệu lâu dài và đáng tin cậy trong sản xuất và lắp đặt ...
Bởi vì an toàn quy trình là điều cần thiết trong y tế ...
Giá cả hàng hóa tăng, yêu cầu cao hơn về độ tin cậy của quy trình và sản phẩm ngày càng phức tạp hơn ...
Gia công vật liệu tổng hợp trong ngành hàng không vũ trụ an toàn hơn, hiệu quả hơn và nhanh hơn Một yếu tố chính ...