Superalloy refers to a class of metal materials based on iron, nickel and cobalt, which...
The grade of high temperature carbide is represented by combining letters and Arabic numerals. According...
Khoan qua vật liệu cứng có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với mũi khoan. Nó sẽ ...
Máy nghiền cuối bằng cacbua là một công cụ cắt cực nhanh. Những máy cắt này được sản xuất từ ...
Trong gia công cơ khí, gia công lỗ chiếm khoảng 1/5 tổng số gia công, và khoan ...
Bánh răng là phụ tùng được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống, dù là hàng không, vận tải hàng hóa, ô tô, ...
Gia công lỗ sâu phức tạp ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các bộ phận thường yêu cầu các tính năng bổ sung như ...
Cacbua xi măng là gì? Đặc điểm của nó là gì? Định nghĩa cacbua xi măng là một vật liệu tổng hợp ...
Quá trình gia công là một chủ đề nghiên cứu rất được quan tâm vì nó là một quá trình liên quan ...
Sau khi lựa chọn các loại hợp kim khác nhau cho các vật liệu chế biến khác nhau, nhãn hiệu cũng nên được ...