precise mould3
precise mould4
precise mould2

Gia công khuôn mẫu đề cập đến quá trình xử lý các công cụ tạo hình và trống, ngoài khuôn cắt và khuôn cắt.

Die processing technology includes: cutting die, blanking die, compound die, extrusion die, four slide die, progressive die, stamping die, die cutting die, etc.

×

 

Xin chào!

Nhấp vào một trong các địa chỉ liên hệ của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp

×