คาร์ไบด์ ข้อมูลเกรด

Here you can find information about what is carbide, and how to clarify carbide grades by usage, workpiece, and by chemical components.

หลักการเลือกเกรด หลังจากเลือกโลหะผสมประเภทต่างๆ สำหรับวัสดุแปรรูปต่างๆ ทางแบรนด์...
องค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของซีเมนต์คาร์ไบด์ องค์ประกอบ: ส่วนประกอบหลักของซีเมนต์คาร์ไบด์คือ...
การจำแนกประเภทวัสดุแปรรูปและการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้า Class P การหล่อเหล็ก สำหรับ...
การจำแนกตามการใช้งาน ซีเมนต์คาร์ไบด์มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย....

Download Catalogues

You can download catalogues for our products here.